You are here:

POSSIBILITATS INFINITES MITJANÇANT

actuadors personalitzats

Al llarg dels anys hem constatat que cada indústria i cada fabricant té les seves peculiaritats. En molts casos les configuracions dels actuadors disponibles al mercat no responen als requisits del client, que necessita dispositius que s’adaptin específicament a la seva aplicació. És imprescindible, doncs, poder disposar d’actuadors amb dissenys personalitzats.

Els nostres principis per al subministrament d’actuadors personalitzats són:

 • Disseny compacte
 • Màxima qualitat
 • Solucions d’acord amb els requisits sol·licitats
 • Acompliment dels objectius
 • Puntualitat absoluta en els terminis de lliurament

Disseny escalable

A REGNER® creem actuadors lineals personalitzats per respondre als requisits específics de qualsevol aplicació. Segons les funcions i els components requerits per l’aplicació, els nostres enginyers poden desenvolupar l’actuador esperat en un període de temps molt curt.

Gràcies a un disseny escalable que ens permet modelar i simular el funcionament de les solucions, podem personalitzar qualsevol de les prestacions dels nostres actuadors lineals sense que se’n ressenti la qualitat dels nostres serveis.

Control de la posició excel·lent

REGNER® dissenya i fabrica actuadors lineals personalitzats amb una gamma d’opcions molt àmplia:

 • Actuadors amb sistemes de control de la posició excel·lents
 • Actuadors amb emissió de senyal analògic mitjançant un potenciòmetre per a un control de la posició absolut
 • Actuadors amb emissió de senyal digital mitjançant un sensor Hall per a un control de la posició relatiu
 • Actuadors amb interruptors de final de cursa
 • Actuadors amb sensors magnètics regulables per a senyals de final de cursa

Aprovats després de superar tota mena de proves

Durant el desenvolupament dels productes, REGNER® inverteix molt de temps i esforç a comprovar que el funcionament dels dispositius elèctrics té la qualitat esperada.

Els nostres productes se sotmeten a procediments de verificació rigorosos per garantir-ne, de manera fiable, la funcionalitat. La verificació inclou:

 • assajos elèctrics
 • assajos ambientals
 • assajos mecànics
 • assajos de fatiga

Cal destacar que REGNER® duu a terme els assajos de fatiga en bancs de desenvolupament propi que permeten que se sotmeti els actuadors a esforços variables en magnitud i sentit que es repeteixen en una freqüència de cicles establerta en funció de l’aplicació final.

La producció en sèrie comença només quan s’han superat tots aquests assajos.