Recerca
i desenvolupament

You are here:

Cap a una societat millor

a través de la innovació

La innovació és un element clau per a la competitivitat de REGNER® i és fonamental per garantir la sostenibilitat de l’empresa a llarg termini. Per això hem establert i implementat un sistema de gestió de l’R+D+I basat en els requisits de la norma UNE 16602.

R+D és la unitat encarregada de fer el seguiment de l’esforç innovador de l’empresa i de cercar finançament extern per als projectes d’R+D+I dels diferents mercats i àrees, des de la fase de planificació interna fins a la consecució.

Compromís amb l’R+D+I

REGNER® té el compromís i la missió de desenvolupar les seves activitats d’R+D+I:

  • Tot facilitant i accelerant el desenvolupament i l’evolució d’una oferta tecnològica pròpia.
  • Tot maximitzant les opcions de diferenciació tecnològica a través de la identificació i la captura d’idees, iniciatives i actius tant interns com externs i de l’accés a fonts de finançament externes per dur-les a terme.

Objectius prioritaris

A REGNER® tenim un model d’innovació àgil i flexible amb tres objectius prioritaris:

  • Convertir la innovació en la palanca estratègica de diferenciació de la nostra oferta.
  • Orientar la innovació a donar resposta a les necessitats estratègiques del negoci.
  • Capitalitzar el talent intern per generar iniciatives innovadores i que marquin la diferència.

Principis bàsics

Per complir amb aquest compromís i assolir els objectius definits, REGNER® ha establert els principis bàsics següents:

  • Establir i desenvolupar un Sistema de Gestió de l’R+D+I basat en la Norma UNE 166002.
  • Assegurar la implicació i el compromís de tots els professionals amb el nostre projecte, per fomentar que participin en la gestió, l’aplicació i la millora contínua del sistema de gestió d’R+D+I i, en conseqüència, la cultura de la innovació.
  • Garantir que els projectes i les activitats d’R+D+I desenvolupades per REGNER® responen a les necessitats i expectatives dels nostres clients, col·laboradors i parts interessades.