Certificacions
d’empresa

You are here:

PERQUÈ CERQUEM L’EXCEL·LÈNCIA

Sistemes de gestió certificats

REGNER® és una empresa que cerca l’excel·lència i la màxima qualificació, tant en el seu equip humà com en els seus productes i serveis. Aquesta motivació es reflecteix en els nostres sistemes de gestió certificats en les diferents àrees de treball de l’empresa.

Descàrrega: Política de qualitat, medi ambient i R+D+I

Certificat de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015

La norma ISO 9001 de sistemes de gestió de la qualitat proporciona la infraestructura, els procediments, els processos i els recursos necessaris per ajudar les organitzacions a controlar i millorar el seu rendiment i per conduir-les cap a l’eficiència i l’excel·lència en el producte. L’ISO 9001 és el model de referència en sistemes de gestió de la qualitat de centenars de milers d’organitzacions arreu del món.

REGNER® està certificada segons la norma UNE-EN ISO 9001. Aquesta certificació constata que l’empresa té implementat un Sistema de Gestió de la Qualitat ajustat a aquesta norma i que té capacitat per proporcionar de manera coherent productes i serveis que satisfan els requisits del client i les regulacions aplicables.

Descàrrega: certificat ISO 9001:2015

Certificat de sistemes de gestió de la qualitat d’equips mèdics ISO 13485:2016

La norma ISO 13485 d’equips mèdics és un sistema de gestió de la qualitat per a fabricants d’equips mèdics i serveis relacionats reconegut internacionalment.

REGNER®, com a empresa fabricant de solucions per al sector d’equips mèdics, està certificada segons la norma UNE-EN ISO 13485. Aquesta certificació constata que els procediments i pràctiques que es duen a terme en matèria de gestió de la qualitat dels components i conjunts electromecànics per a equips mèdics s’ajusten adequadament als requisits d’aquesta norma i estan implantats de manera òptima.

L’objectiu principal de la norma és establir un conjunt de requisits de regulació homogenis per als sistemes de gestió de la qualitat del sector dels productes sanitaris. La norma ISO 13485 és referent mundial de bones pràctiques en sistemes de gestió de la qualitat d’equips mèdics.

Descàrrega: certificat ISO 13485:2016

Certificat de sistemes de gestió ambiental ISO 14001:2015

La norma ISO 14001 estableix les directrius que les organitzacions han de seguir per establir un sistema eficaç de gestió ambiental i que els serveixen per indicar a la plantilla, als clients i als proveïdors que el seu impacte ambiental s’està mesurant i millorant.

D’acord amb el seu compromís amb el medi ambient i l’aposta per la sostenibilitat, REGNER® té implementat el sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14001. Aquest certificat constata que REGNER® aplica els criteris de gestió ambiental més actuals i exigents, més enllà de la legislació actual.

Descàrrega: certificat ISO 14001:2015