Mesura

i control

You are here:

Per als equips de medició

oferim

l’encaix perfecte

Els sistemes de mesura 3D amb poc espai per a dispositius d’accionament ja sigui a l’interior d’un braç elèctric, en un perfil de control o en un braç robòtic, són tot un repte per a la tecnologia lineal.

Nosaltres acceptem el repte i creem actuadors lineals de dimensions reduïdes. Els actuadors lineals elèctrics REGNER® són ideals per produir un moviment lineal en aplicacions de mesura i control en què altres actuadors simplement no encaixen perquè són massa grans.

Els actuadors elèctrics REGNER® formen part de les aplicacions més exigents de mesura i control, com ara:

  • Aparells d’inspecció automatitzada
  • Sistemes de control de qualitat
  • Estacions de retreball automatitzades
  • Galgues

Són dispositius amb una fiabilitat molt alta i no necessiten cap mena de manteniment.

CLIENT: FABRICANT MESURA 3D, Exton (PA, EUA)
ACTUADOR: RA38 – VERSIÓ PERSONALITZADA

Alimentació 24 VDC Càrrega màx. 2.000 N
Velocitat màx. 3,4 mm/s Cursa 100 mm
Seguretat Protecció de sobreintensitat Protecció IP54

MOVIMENT FLUID PER A METROLOGIA 3D D’ALTA PRECISIÓ

Un fabricant americà de tecnologia de mesura 3D ens va demanar una solució d’actuadors lineals per integrar en un dels seus models d’alta precisió. La màquina de metrologia tenia com a objectiu dur a terme inspeccions ràpides i totalment automatitzades mitjançant captures de núvols de punts.

La solució escollida per dotar de mobilitat aquest dispositiu d’inspecció tan exigent va ser una versió personalitzada de l’actuador lineal RA38. La fiabilitat, el disseny compacte i el funcionament silenciós van ser les tres característiques bàsiques que van fer decantar el fabricant pel RA38 com a millor opció per a la mesura 3D.

CLIENT: FABRICANT EQUIPS RETREBALL, CRAWLEY (REGNE UNIT)
ACTUADOR: RA-MINI 45.30.87.300.D4

Alimentació 12 VDC Càrrega màx. 45 N
Velocitat màx. 5,6 mm/s Protecció IP54
Seguretat Interruptors de final de cursa Acabat Anoditzat

Ajust i flexibilitat per al posicionament

Els avançats sistemes de retreball d’equips electrònics permeten substituir components de manera semiautomatitzada. Per això necessiten un control fiable i precís de la posició de les eines utilitzades.

La solució idònia per a aquest tipus de tasca és l’actuador ultracompacte RA-MINI, ja que és flexible i s’adapta a aquests sistemes. El seu disseny compacte queda perfectament integrat en el dispositiu de retreball i li confereix un aspecte net i atractiu.

CLIENT: FABRICANT DE SIMULADORS, MAGDEBURG (ALEMANYA)
ACTUADOR: RA-MINI 45.30.87.360.D4

Alimentació 12 VDC Càrrega màx. 45 N
Velocitat màx. 5,9 mm/s Protecció IP54
Seguretat Interruptors de final de cursa Control de la posició Senyal analògic (potenciòmetre)

CONTROL PRECÍS DEL MOVIMENT PER A SIMULADORS

Els simuladors de vol d’última generació per a la pràctica en els sectors comercial i industrial han d’oferir una experiència tan realista com es pugui per garantir una formació de primer nivell. Per això, els simuladors disposen de sistemes de moviment cada vegada més complexos, capaços de reproduir les situacions amb què es trobaran quotidianament els pilots al llarg de la seva vida professional.

Un fabricant de sistemes de simulació va optar per l’actuador lineal ultracompacte RA-MINI per proporcionar moviment lineal a sistemes perifèrics imprescindibles per als seus dispositius, per tal d’oferir una experiència immersiva a l’usuari.